Корисни упатства


1Информации за вработување
ИП Системс има потреба од работници-монтери, со завршено средно Електро-техничко образование и старосна граница максимум до 25 години. Број за контакт: 031 454 353; 076 477 244 или во просториите на ИП Системс на ул. Иво Лола Рибар 74, Куманово
2Поднесување на приговор
Доколку сакате да поднесете приговор за било која од услугите кои ги добивате од нас, повелете во просториите на ИП Системс на ул. Иво Лола Рибар 74, Куманово.

Упатство за електронско плаќање.

Plati_online

Плати ONLINE


Упатство за автоматско пребарување на канали.

HD Бел Ресивер

HD Црн Ресивер