Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Известување

Сметките за Кабелска ТВ и Интернет се наплатуваат до 15 - ти во тековниот месец. За една неплатена сметка се врши исклучување. За повторно приклучување се наплаќа 300 денари.