Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Исклучување на претплатници

Од 1 Јануар се исклучуваат сите претплатници кои немаат платено сметка заклучно со Ноември 2012 година. За повторно приклучување се наплатува 300 денари.