Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Подесување за следниве ресивери

Crn Resiver           HD bel Reisver           HD Crn Resiver

Проверка на интернет сообраќај

Корисничко име:
Лозинка:
Јазик:
 

Проверка на телефонски импулси

Корисник:
Лозинка:

Известувања

Сметките за Кабелска ТВ и Интернет се наплатуваат до 15 - ти во тековниот месец. За една неплатена сметка се врши исклучување. За повторно приклучување се наплаќа 300 денари.

Сите известувања...